28.11.07    לזכרו של איז'ק (יצחק ליברמן) :  עפ"י  יוזמתה של נילי דיסקין

שירי משה ביק בזמר רשת > http://www.zemer.co.il/artist.asp?id=139   ("נבנה ארצנו" הוא "אנחנו" מס 1)

 

  נילי דיסקין >>>>>>   http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Notices/Nili-Izak%20T.htm 

 

 איתן הלפרין >>> >>> http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Tguvot/Izak-Hlperin.htm 

 

  איתן הלפרין >>>>>        תוספות על איזק

 

  משה אלוני >>>>>>> http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Tguvot/Aloni-Izak.htm  

 

 יורם סתו וסבי   >>>>  http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Notices/Izak%20search.htm  

 

 רותי ריכטר ואריק כץ > http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Notices/Izak%20Ruti+Arik.htm 

 

 נילי סיכום ביניים >>>>http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Tguvot/Izak-mid%20data.htm

 

בנדלה >>>>>>>>>>> http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Tguvot/Bendaleh-Izak.htm 

 

מוטי זינגר  >ת>>>>>  http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Tguvot/Izak-Zinger.htm  

 

 ארנון טובי >>>>>>>   http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Tguvot/Arnon-Izak.htm

  

אורה יוליוס>>>>>> >  http://www.gshavit.net/site/wordDocs/music/Ora%2066.htm 

 

"שירת המקהלה">>> http://www.gshavit.net/site/wordDocs/MakhelatBik.htm 

 

 

תוספות יתקבלו בברכה.  גייזי