24.5.08    מלייבוש בנחל עוז

גייזי שלום,

בעניין התייחסותך לאשר שנכתב בכתבה בעיתון "הארץ":

א. כתבים לא תמיד מדייקים תמיד, כידוע לך, במה שנאמר.

ב. הבהרתי, שבעת קריאת דבריו של דיין לא ערכתי פרושים כלשהם, וללא קשר להלם שאחז בנו.

ג. אמרתי שהיו הסתייגויות מתוכן הנאום (וזה נודע לי בעתיד) בשל האופי הפוליטי שנאמר מפיו של איש צבא. וציינתי את שמו של ישראל גורי כאחד הטוענים , שכן אז וגם היום ראיתי בו אחד המנהיגים הישרים מבין חברי הכנסת מסיעת מפא"י, ולבד מזה גם הקשר המשפחתי שהיה לו לנחל עוז אז, היפנה אותי דווקא אליו.

ד. כבר בעבר ציינתי זאת, וזה הופיע בכתבה (שאנני זוכר עתה היכן) . בעקבות אותה כתבה התקשרה זוהר לרחל, די בכעס, ואמרה לה שאין זה נכון שאביה טען כנגד הנאום. אני אמנם לא שמעתי מפיו של ישראל גורי, אולם שמועות שהגיעו אלי , כמו לאחרים, שהיה כעס לכאורה בקרב חברי כנסת ממפא"י על דבריו של דיין, מהסיבה שציינתי. אני מבין מדבריך, גייזי, שהייתה סיבה אחרת ואולי נוספת.

                                                                                          בברכה     לייבוש           

 

הערת גייזי: אכן אתה צודק ,והתוספת שלי המסתמכת על ספרי היסטוריה ותיעוד מקורי וגם על שיחה אישית עם ישראל גורי : לישראל גורי ולאחרים

מוותיקי מפאי, הייתה ביקורת חמורה על הרמטכל דיין שהיה בפועל  איש  פוליטי דומיננטי ומשפיע.  במאבק שבן גוריון ודיין ניהלו להדחת משה שרת,

 הם ותיקי מפאי וישראל גורי  ביניהם עמדו   לצידו של משה שרת.           כזכור בסוף שרת הודח והדרך להסלמה יזומה בתקריות הגבול ולמלחמה יזומה נגד מצרים   , נפתחה.....