2.7.10   עלי כהן

כך משתלבים באתר זכרונות אלה באלה

גייזי היה בן 12 ע"פ עדותו כאשר "השבת השחורה" נכנסה להיסטוריה של  הישוב היהודי של שלהי המנדט הבריטי. מספר גייזי על שלושה  שנעצרו – אחיו דוביק ז"ל, אורי גלין ויענקלה בעל תשובה. למראה השם  יעקב בעל תשובה צפו ועלו בי זכרונות אישיים שהחזירו אותי לאחור – לעברי כתלמיד בבית הספר "תלפיות" בירושלים. זה היה בית הספר שבו למדתי  לאחר שעזבנו את קרית-חיים לטובת ירושלים ואת סיפורו העלייתי לאחרונה באתר של גייזי כאשר סיפרתי על קו האוטובוס  הירושלמי מספר 7 . קו זה הוביל ממרכז ירושלים לתלפיות וארנונה. ובכן – יעקב בעל תשובה היה מאותה שכונה שבין תלפיות לרמת-רחל, שכונת ארנונה. היתה לו אחות צעירה ממנו שלמדה כיתה מ"עלָי",  מינה. מינה היתה ילדה יפהפיה וזה כנראה גם משך את  בומבה צור לבקש את קירבתה ואת ידה ואכן - הם נישאו. מינה בעל תשובה הפכה למינה צור.  לצערי שניהם כבר לא בחיים –  בומבה צור ומינה , שנפטרה בטרם עת ממחלה קשה. יהי זכרם ברוך! ככל הידוע לי היה יעקב בעל תשובה כתב של עתונים ישראלים בניו-יורק. מה הוא עושה היום? – לא ידוע לי      עלי כהן (ק"ח, י-ם ועכשיו קופנהגן)