להלן האירוע כפי שחווה גדי מזרחי - בעל הקונדיטוריה "אליס" (צומת "מוצרט"). 

  

להלן סיפור המעשה:

 

ביום ד' קיבל גדי הודעה מחברת החשמל בדבר הפסקת חשמל שתהיה בלילה של יום ד' הבא ע"מ לבצע

עבודה יזומה של חח"י הקשורה להארכת מסלול הנסיעה של "המטרונית" עד לצומת מוצקין/ביאליק (צומצ "מוצרט").

בעבודות יזומות מעין אלה, כל בקשה של אזרח/תושב הדורש אספקת חשמל שוטפת ע"מ להפעיל את מכ' הדיאליזה נענית  שחח"י אף מספקת את הגנרטור המתאים. 

כל סיבה אחרת בכלל ובקשות של בעלי עסקים בפרט, נענים בתשובה שעליהם להיערך לכך, וכל אחד בהתאם ליכולותיו. העבודה בקונדיטוריה מתבצעת בלילות כהכנה ליום שלמחרת. גדי פנה למהנדס מחוז חיפה מר הרצל פרידמן, הממונה על כל העבודות במחוז חיפה, ולאחר בדיקה מעשית נתן למחרת תשובה חיובית לגדי לאמור, שהקונדיטוריה תקבל הזנת חשמל ממקור חליפי.

 

זוהי רמת שירות רגילה של חברת החשמל לכל אזרחיה. כל בקשה נבדקת ובמידה וניתן לבצעה

הלכה למעשה, היא נענית ב ח י ו ב אפילו שהפעולה כרוכה בתוספת עלות לחברת החשמל.