19.3.10  יאיר מירז  :  בזכות האיזדרכת

שנים רבות מאז עזבתי את רחוב וו" (יציב) שחלקו הדרומי היה נטוע עצי איזדרכת בחול משני עברי הכביש הצר, אך בהגיע האביב שוב עולה באפי ריחה המשכר של פריחת האיזדרכת.  לשלוש משימות צלחה האיזדרכת. הראשונה: קל היה לטפס עליה ולברוח מזעם הורי אחרי שניסיתי לחקות את דוד במלחמתו בגוליית ושברתי את חלון הבית. שעה אחרי החשכה הסכמתי לרדת כשנשבעו בנקיטת חפץ שהפעם לא יענישו אותי. השניה: פירות האיזדרכת היו אידיאלים לשימוש בקרבות הרחובות  שלנו עם ה"רוגטקות". כואבים, אך לא מסוכנים כאבני החצץ. השלישית: בחזרה מ"פעולה" בלילות האביב, הריח הנפלא והמשכר, היה גורם לי לחלום שאני מזמין אחת הבנות המקסימות שלנו -לא אגלה מי – לטיול  ברחוב ובהשפעת הריח המשכר וערפול החושים אנו... המשך החלום הוא סודי הפרטי. התמונות  :לבלוב האיזדרכת הניצנים והפריחה  ברחוב האסיף-חיפה.    בברכה  יאיר מירז   

   תמונה-1               תמונה-2               תמונה -3                     תמונה-4