27.4.10     ציפי יניר/רסין         הצעתו של משה ברק בעניין המילה הלועזית ,קרוז" (שיט תענוגות)

 

עקרונית אני בעד צימצום המילים הלועזיות בשפתנו והסבתן למילים עבריות, על פי דרכי התצורה הידועים והמקובלים: שורשים, משקלי פעלים, משקלי שמות, שמות בתוספת צורנים, ועוד. יחד עם זאת אני סבורה כי אין כל צורך ליצור(כמעט באונס) מונח חדש לצירוף יפה כמו שיט תענוגות. השפה העברית מתאפינת ברצון לקיצור, ועושה זאת בשלל דרכים שלא אפרטן במאמר זה, ביניהן גם צורת הסמיכות כבמקרה דנן. זוהי צורה יפה ומקובלת, וכשם שלא נקח 'נעלי בית' ונצמצמן למונח בעל מילה אחת בלבד, שכן מה רווח לנו בכך - ראוי יהיה, לדעתי, להמשיך להפליג ולבלות בשיט תענוגות...

 משה ברק מציע במקום 'שיט תענוגות' את השם 'שיטוט' ומוסיף ואומר: "זוהי מילה מן השורש שטט  בבניין פיעל - שיטטתי, משטט, משטטים......... כך תוכל גם המשמעות העברית השניה של פועל זה להישמר ואלה שילכו ממקום למקום ימשיכו לבטא בבניין פעל: לשוטט, שוטטתי, משוטט".

 

 על כך ברצוני להעיר: למיטב ידיעתי, השורש שטט אינו קיים כלל בשפתנו. לפיכך לא קיימים במילון גם הפעלים "שיטטתי",  "משטט" , "משטטים".  לעומת זאת, מן השורש שוט בבניין פיעל , ולא בבניין פעל ,  נגזרים הפעלים לשוֹטט, שוֹטטתי, והמילה שיטוּט היא אכן שם פעולה, של לשוֹטט מהשורש שוט, בניין פיעל! 

 בבניין פעל (קל) נקבל: שָט, שָטה, שטים שטות - לשוט.       שבוע טוב,  ציפי יניר - רסין

 

                                                     שיט תענוגות    >   "קרוז"