15.1.10   חנן רותם :  מקרית חיים עד קושטא

היום שוחחתי בבריכה בזיכרון עם בחור חמד, איש מעגן מיכאל, אשר התברר כי מוצאו מהקריה, כמובן. הוא סיפר כי הם התגוררו ברחוב אלף והביט אלי בזלזול-מה כשאמרתי כי התגוררנו ברחוב י"א. לדבריו, הוריו התגוררו בעכו לפני שהוקמה הקרייה, ומחנכו בעממי היה המורה יוסף ספיר.

שאלתי היא: על תעודתי מכיתה בית חתום יוסף ברקובסקי. האם לימים הוא עיברת שם משפחתו לספיר?

ואם כבר ביוסף עסקינן, יוסף הראשון השפיל גם השפיל את אחיו במצרים. אבל לא זכור לי שהזמין צלמים.

וזה מוביל לשאלתי השנייה: האם סגן שר החוצפנים חשב על אחינו בני ישראל היושבים בטורקיה בהשפילו את השגריר? ההקשר >  לסצינת הספר  ב"דיקטטור הגדול" עלה גם בראשי, אבל נוסף על כך נזכרתי כיצד הושפל דרייפוס בתום משפטו. אמנם אז מעז יצא מתוק, אבל אפילו על אותה השפלה יש ויכוח אם היא שגרמה להרצל להגות את מדינת היהודים. הפעם, נראה לי, שום דבר מתוק לא יצא מזה, ואם נאכל רחת לאקום הוא יהיה מר.    

כללו של דבר: אינני יודע אם סגן השר דנן הוא קצין (אם מישהו מהקרייתים היה איתו בבה"ד 1 – שיקום), אבל ג'נטלמן ודאי שאיננו.   > פרשת דרייפוס

חנן רותם