4.11.09         חנן רותם : חבר אתה חסר 

בארבעה בנובמבר 1995, אור ליום י"ב בחשוון ה'תשנ"ו (כלומר, בכל זאת י"ב בחשון, ולא י"א) בסביבות שעה 21:45, בתום עצרת תמיכה בהסכמי השלום בכיכר מלכי ישראל בתל-אביב, ירה מתנקש יהודי שלוש יריות לעברו של ראש ממשלת ישראל רב-אלוף (מיל.) יצחק רבין.  ראש הממשלה הוחש למרכז הרפואי תל-אביב, ושם, כעבור 40 דקות, מת מפצעיו.

ולרבנים הטוענים: ידינו לא שפכו את הדם הזה, הוכיחו לנו כי פיכם ולבכם שווים. בשעתו נקבע כי  רצח גדליה בן אחיקם -  (פקיד רשות שנתמנה בידי שלטון זר)  שדמו נשפך  בידי יהודי -  ייזכר  כל עוד אחרון היהודים זוכר את מסורת ישראל. בגזירת קל וחומר קיבעו עתה כי רצח רבין  ייזכר בצום לדורי-דורות.

וכאשר ילד יהודי ישאל בעוד דור, או עשרה דורות: מי היה יצחק רבין שביום י"ב במרחשון נקבע צום לזכרו? יוכלו הנשאלים להשיב לו. אם לדעתכם זו בקשה גדולה מדי, סימן שטרם הפנמתם את חומרת הפשע וגודל הזוועה שברצח ראש  ממשלה ישראלי – בידי יהודי.

ואולי תהיה זו ראשית ההבנה בין החלקים השסועים בעם לא רק על הדיבר לא תרצח – וערך קדושת החיים הנובע ממנו – אלא גם על הדברים שנאמרו כדי לקיים סדרי שלטון במדינתנו: "נשיא בעמך לא תאור",  "דינא דמלכותא דינא",  "זילותא דבית דינא" ושאר דינים והלכות הנוגעים לתחום זה.

 

מגייזי לחנן :  אחת החולשות שלנו החילונים,היא בגלל שאנו אוהבים ומכבדים את מסורת ישראל,אנו נוטים לתת אמון מופרז

לאלה שמתיימרים לייצג את היהדות-אבל הם לא ! רבני יש"ע וההתנחלויות רבים מאד מהם, לאומנים קיצונים שעומדים בראש תנועה פוליטית קיצונית, ומכסים את פעילותם הפוליטית באצטלא דתית ,במקרה הטוב פעילותם היא פרשנות פתולוגית של דת ישראל . הם הצליחו לטעת בקרב העם שלנו שקר ,שפעילותם היא פועל יוצא מנאמנות לדת ישראל ! האמת: פעילותם היא נאמנות לגזענות לאומנית וקיצונית והדת היא קרדום לחפור בו בבחינת "נושאים את שם אלוהים לשווא", אני מרחם על הנוער שנוטה אחריהם .הם לא מעוניינים לשמוע את השקפתך רק אם תבטל דעתך בפניהם הם יתרצו-לכן הפניה שלך אליהם בהסברים מלומדים לשלום בית תמימה עד תמוהה ! גייזי