23.3.10   חנן רותם   -   חדר מיון = גוואלד

 

כביכול ישב על כיסאו שבשמים והשקיף על יצירי כפיו בעולם שלמטה. לפתע ראה את בית החולים הממשלתי באשקלון עם חדר המיון המרוחק ת"ק פרסה מהמבנה העיקרי.מה זה? – שאל בתדהמה, כמעט נופל מכיסאו. כאשר התאושש, אמר: הצחיקוני בני, הצחיקוני. גם אכלו מעץ הדעת, גם גורשו מהגן וגם נשארו בבערותם.

הרהר  הרהור שני, נטל פנקסו ורשם: אי אפשר לפטר את הגנן – יש לו קביעות.

אחרי כן שב ושקע בהרהורים עמוקים, אולי על שטפונות אדירים ואולי על רעידות אדמה.

ביקש להעירו בשנת 2012. למה, הרי הסרט כבר כאן? ואולי כוונתו לדבר האמיתי וברצונו  להציל את העולם, או את בניו של אדם מסכלותם?

----

הערת המביא לבית הדפוס: ביקשתי לתרגם ליידיש את המונח חדר מיון, וקיבלתי בגוגל: גוואלד (הצילו!). אולי אין זה התרגום המדוייק לחדר מיון, אבל עלי להודות שהוא קולע בול למצב באשקלון.

ועצה לאשקלונים: אפילו אם זה יעלה לכם בבריאות, שימרו על בריאותכם.         בית קברות  ברזילי