12.2.10   אשר רון :  הג'ונגל     >  זה מה שצריך   +  המחזמר ספר הג'ונגל    

ג'ונגל - זה כאן

עצומה  זה  פאסה

עצומה זה  קאפוט

בג'ונגל מבינים

רק את שפת הנאבוט  .

                     כל דאלים גבר

ישנם אנשים המרחיקים עד יבשת אפריקה להתרשם , לחזות  וליהנות מהחיות ומהחיים בג'ונגל .

ישנם החפצים בג'ונגל ומרחיקים נדוד עד לדרום אמריקה .בשורה יש לעם היושב בציון .

עם סגולה  , כבר אמרנו  ?  הצליחו / הצלחנו להביא את הג'ונגל לצנטרום של ירושלים – עיר הקודש .

" כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים " הג'ונגל וחוקי הג'ונגל כבר מזמן הגיעו לארץ הקודש ולמדינת תל-אביב  .

גם לחיפה וקרית-חיים חוקי הג'ונגל לא אחרו להגיע .

 אוטובוס מספר  51  תמיד  הגיע  בזמן  .

גיבורים על קשישים  ?  אבל קשיש עם נאבוט , זה כבר משהו אחר  . בנגב  הפראי פועלים לפי חוקי הג'ונגל ולא רק בני ישמעאל . אבל יש דרך ארץ ועושים כבוד לכל קשיש המצוייד בנאבוט . ואם אין לו , אללה ירחמו .

ומה אתה עשית בשביל מדינה ? ומה אתה עשית לטובת קשישי הקרייה ?   אני ? אני יש לי נאבוט ספייר .נאבוט  עם מוניטין , משומש במצב טוב  .

אותו אני תורם לקשישי קרית-חיים הנלחמים את מלחמתם הצודקת כנגד אנשי בליעל  המנסים להשתלט ולחמוס את בית הקשיש .  הבוז לחומדים את בית הקשיש !  פעם , מנזמן , גם למנוולים היתה בושה .

ואם הצבור הטיח בעסקן : "בושה וחרפה "העסקן ביקש סליחה ומחילה והיה סופן עצמו בין כותלי ביתו עד יעבור זעם . אבל עכשיו , חוקי הג'ונגל השתלטו עלינו . ובג'ונגל , מי שלא יודע - מותר הכול .   

 שבת  שלום .                      אשר רון  ( בחמוצקי )