6.12.09  ראובן פורת  :   תשובה לישראל קריתי על הערותיו לבסמ"ת .

 אני כתבתי את המושג בלקסיקון . אני הייתי תלמיד בבית הספר זה וגם מורה בבסמ"ת . בית הספר היה הרבה לפני שמסגרת אורט הגיעה לארץ . כך שבתי הספר להנדסאים שהזכרת קמו שנים מאוחר לבסמ"ת . ולא היו  כל כך מקבילים לבסמ"ת . אולי מאוחר יותר הם לקחו את תבנית בסמ"ת וישמו אותה בתכנית הלימודים  שלהם . מטרת בית הספר היתה לספק לתעשייה את  בעלי המקצוע המוכשרים ביותר וכמו כן לתת השכלה טכנולוגית לאלו שרצו להמשיך בלימוד אקדמי  בפקולטות ההנדסיות . אם כי היו גם בוגרים כאלו שהלכו ללמוד רפואה בירושלים  ( בנים של חברי אגד )  או בשוויץ. הייחודיות של בסמ"ת שתעודת הגמר שלו שהייתה עוד קודם להיות תעודת בגרות טכנולוגית . תעודת  הגמר של בית הספר הייתה מוכרת ע"י הטכניון , שאפשרה לבוגריו עם ציונים סבירים מעל ל 70 ממוצע, להתקבל לטכניון ללא בחינות כניסה . הרמה הייתה גבוהה בהרבה מעל לבתי הספר התיכונים האחרים כי למשל בוגרי הראלי בחיפה במגמה הריאלית יכלו להתקבל  לטכניון רק לאחר עמידה בבחינות הכניסה . בשנות ה – 90 ירדה הרמה ובסמ"ת הפך לבית ספר תיכון רגיל  - חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. החינוך המקצועי  המועט היה קיים בזכות אותם הורים יוצאי ברית המועצות לשעבר, שרצו להקנות לילדיהם חינוך  מקצועי משולב עם חינוך מדעי ראלי.  וחבל שגם זה נגמר. דרושה אישיות חזקה במשרד החינוך שתחזיר עטרה ליושנה והחינוך הטכנולוגי יקבל את מקומו החשוב שנית כפי שהיה ערב קום המדינה ובראשית דרכה של המדינה העברית החדשה. למדינה יש צרכים  טכנולוגיים  חדשים וכווני התפתחות חדשים שאינם נלמדים לצערנו  בבתי הספר התיכוניים .

 

ראובן פורת