5.9.09      מאורה יוליוס:  בתגובה לכתבתו של אורי יסוד "עלה נגב – נחלת ערן".

 

עקבנו בעניין רב במשך השנים אחר פועלו של דורון אלמוג לגייס כספים כדי להקים את המוסד הזה שבו שוכנים בני אדם פגועים וחריגים. שמחנו כאשר נודע בציבור כי המוסד קרם עור וגידים והוא פועל לרווחת השוהים בו.

האנשים שמפעילים את המוסד הזה עוסקים בעבודת קודש, אולם האנשים שעוזרים להם ולאחרים בהתנדבות, עוסקים באותה עבודת קודש.  אני מתכוונת לקבוצת המתנדבים מרפא"ל שבראשה עומד אורי יסוד.

נראה לי כי התנדבותו זו של אורי יסוד איננה היחידה וכי הוא עוסק בהתנדבויות שונות גם בתנועות הנוער בקרית-חיים ואולי בעוד כמה פעילויות התנדבותיות שאיננו יודעים עליהן. אינני יודעת מניין שואב אורי יסוד את הכוחות לכך. אני הרי יודעת מה גילו ובגיל זה אנשים יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אך לא אורי. כבר כתבתי בעבר לאורי "כל הכבוד" על פעילותו בקבוצת רפא"ל ואני רק מקווה ומאחלת לו בריאות טובה עד 100 כ-20 ושימשיך בפעילויותיו הברוכות.

אורה יוליוס.