23.3.10   מנילי לגדעון

 

"גדעון שדמי - תתעשת!"

 

השאלה פסולה מעיקרה

ו - לא! אין כאן טעות,

היה כדאי? היה טוב או רע,

העיקר שהייתה משמעות

 

למה להתענות בסיכומים ומסקנות,

החיים אינם "פרוייקט", או מפעל כלכלי

למרות מרכס ואנגלס יש לנו הבנות

לטבע האנושי. הפרטי והכללי

האם פרזיט,רמאי, או עצלן

או כלומניק שאני קוראת לו "קלקלן"

יצליחו, רטרואקטיבית לחרב לך את השמחה,

על כל שנות העשייה, הקושי והטרחה?

אז תמשיך ליהנות מכל הסובב,

עזוב חישובים ומאזנים של כאב,

חייך לא לשוא! ואם אותי אתה שואל,

הקיבוץ שלך - כמו כולם,

הוא תפארת מדינת ישראל

 

ביי, נילי דיסקין