14.2.10    נילי דיסקין : "הכושי עשה את שלו"     >   .....יכולים  ללכת

 אני רוצה להאמין שרק מחמת בורות, שלא לאמר אטימות, מתכוונים  בעיריית חיפה להעביר את מנהלת השכונה  אל בית הגמלאים , שצווה בצוואה חוקית ע"י בעלת הבית  הזה,לגמלאי הקריה, והמשמש אותם לעת זקנתם.    בורות על שום מה? מפני שגם אם כיום הקריה אינה מה שהייתה ( וכל המדינה יחד איתה) גמלאי הקריה  הם כן מי שהיו! מלח הארץ, בוניה, מתנדביה, שלא חסו על גופם, רגשותיהם ועתידם, ונתנו למדינה כל מה שיכלו . בקיבוצי הספר, ביחידות המובחרות בצבא(כולל מספר רמטכ"לים וקצינים בדרגות הגבוהות ביותר בלי שום יחס למספר תושבי הקריה בעבר), במפעלי החרושת, ובכל מה שנדרש למדינה שבדרך, ולמדינה שנולדה ועמדה בקושי על רגליה.    הם היו הרגליים!. אלה לא "עוד אזרחים" ( שגם כבודם במקומו מונח). אלה האזרחים בה' הידיעה של הארץ המיוסרת הזאת. וגם אם איש אחד יחדל מלבוא לעת זקנתו למועדון הגמלאים  בשל הכוונה להזיז את מקום הפעילות ( ולהטמיעו במקום המשמש לעוד הרבה מטרות טובות אבל אינו ייחודי לגמלאים) - זהו פשע  מוסרי ואטימות לב מהדרגה השפלה ביותר. אלו הורינו והוריכם וגם יומכם יגיע. לא הייתי רוצה לחשוב מה תהיה ההרגשה כאשר איש לא יזכור לכם חסד נעוריכם ופעילותכם הציבורית.   כל המצוות , החל מכבד את אביך ואמך, דרך והדרת פני זקן, ועד -כל ישראל חברים - שהיו פעם נר לרגלי פרנסי עיריית חיפה - נרמסות ברגל גסה עם הכוונה לדרוס את החלשים ( ובעיקר את המתים שהורישו את הבית לגמלאי הקריה). יש שמות גנאי  שונים ומשונים למי שעושק אנשים לאחר מותם. אבל נראה לי שהמכתב שלי, גם כך - חריף דיו. אל תראו את חותמי העצומה באתר הקרייתי רק דרך ההערכה המספרית. ראו את התפוצה שלהם שמתרחבת גם אל מעבר לים.   גם אם אינם גרים יותר  בקריה - הם נחלצים לעזרת מקימיה ובוניה. זוהי הרוח הקרייתית במיטבה, ואל לכם אפילו לנסות להתנכל לה, כי הדבר ינחילכם רק חרפה ובושה.

 

 נילי דיסקין-טדניר  קרייתית לשעבר ,(הנושאת  את הרוח הקרייתית לכל אשר  תלך). שבוע טוב