29.10.09  מנילי לחנן :   "אין סתירה" 

    שלום חנן,

אם הלוח העברי כל כך נכון מבחינה קוסמית, איך זה שצריך כל כמה שנים לקבוע שנה מעוברת כדי לתקנו?  

ככל שאתה מתפלא, תתפלא עוד יותר כשאומר לך את דעתי.  כשמנו היהודים אירועים לפי התאריך העברי - זכרם נשמר כך( לעניין י"א באדר). ואין להמירו בתאריך נוצרי. אולם - מזה שנות דור שמרבית העם ( החלק החילוני וגם חלק גדול שמכנה עצמו מסורתי) - אינם מתנהלים לפי התאריך העברי. אין לי "מלחמה" עם קובעי,או מתנהלי התאריך העברי, ואין לי "מלחמה" איתך בעניין העתיקות או הבכורה או הנכונות שלו. אבל, מישהו זוכר את המלחמות שלנו לפי התאריך  העברי?  ה-5 ביוני למשל?או כל דבר אחר שקרה לנו בשנות החילוניות שלנו פה במדינת ישראל? רבין נרצח בתאריך שאותו זוכרים מוקיריו ומשפחתו כ- 4 בנובמבר. העובדה שתאריך זה חל כל שנה ביום אחר ( לפי התאריך הנוצרי) מכפיפה את הזכרון הלאומי ל"יודעי סוד" שמחשבים דברים לפי התאריך העברי, ו"מפקיעה" את הזכרון הזה מהיכולת של רוב העם לזכור אותו, גם בלי עצרות רבות עם ,בתאריך שהוא רגיל למנותו, ובכך - מחטיאה את המטרה.    אין לי כל התנגדות שהממסד הדתי  יכריז על "צום רבין" כמו על  צום גדליהו  -בי"ב חשוון, אם זו דרכו לזכור, ובלבד שיזכור!  שכן רצח רבין, כמו רצח גדליהו אירע כש"נבל ברשות התורה" עבר על הדיבר החמור ביותר של עם ישראל ( אחד משלושה של "יהרג ובל יעבור" - ואל נא תרצה לי עכשיו על כך שספירה לפי הלוח הנוצרי היא עבודה זרה. אני לא צריכה הכשר ממך או משום רב להאמין במה שאני מאמינה, ולקיים מה שאני מאמינה בו). ו.... כן, אם יחול יום זה ביום שישי, אני אזכור אותו אז, על כל משמעות היום הזה בשבילי.   אמי מתה בתאריך מסויים שהיה אז - החג השני של פסח. אף אחד לא יצליח לשכנע אותי שעלי לשמוח ביום זה כי הוא חג היציאה מעבדות לחירות. ועל כל היתר - אכתוב ב-4 בנובמבר. יום הזכרון הלאומי לרבין  אולי גם הבין-לאומי. (יש גם לא-יהודים שמתאבלים עליו, תתפלא). שבת שלום. נילי דיסקין