עיוורון הגורם להלקאה עצמית

                                                                                                          מאת משה ברק-גבת

 

להבטחת קיומנו נאלצים אנשינו ללחום באויבים המסתתרים בין אזרחיהם וכופים עלינו לפגוע גם בחפים מפשע למרות הסיכונים שאנו לוקחים על עצמנו כדי למנוע זאת.

בשאיפה להיות עם סגולה, אנו נוטים לשמור על מוסריותנו, הרבה מעל למקובל ביחסים בין האומות. חלקנו בעשייה החיובית העולמית הוא מעבר לכל יחס לגודלנו. כך בסיוע לפליטים, בהצלת נפגעים, ביחס לאויבים שלכדנו עוד.... בנאמנותה לערכים אלה מתירה המדינה פעילות של ארגון "בצלם" הממומן בכסף אירופי לאו דווקא של אוהבי ישראל. "יפי הנפש" חברי הארגון המשוחררים מתשובה להתקפת אויבינו, פנויים טיול בחזית לתיעוד תקלותינו, ללא כל יחס לזוועות בני הפלוגתא שלנו הטוענים גם הם לזכות הבלבדית על אותה ארץ. הארגון מחטט ומנפה את מקרי השגיאה, חריגה או האילוץ לנהוג בכוח נגד מי שבא לרצוח, ומעבירים זאת לעמיתיהם במערב, המגנים אותנו תוך התעלמות מהקורה גם בימינו: ממיליון הסינים שרצחו האינדונזים, מאות אלפי הסודנים שנרצחו בידי אחיהם, ועשרות האלפים שנהרגו באפגניסטן, עיראק וכו'. כך בזכות ה"נאמנות לערכים" של "יפי הנפש" מדינת ישראל "נחשפת" כיחידה בעולם המבצעת פשעי מלחמה, רצח עם וכו'. לכן יצואה מוחרם, היא מוחרמת באקדמיות, ואנשי צבאה צפויים למאסר, אם יבקרו בארצות אלה..

חוגים אלה בחלקם מערערים על עצם הקמת מדינת היהודים, הם "מגלים" לנו כי התנחלות עם ישראל בארץ ישראל היתה פשע של "רצח עם". הופעה אחרונה לדעה זו היתה במשחק "האח הגדול" כאשר אחת המשתתפות קראה מספר יהושע, והסבירה כי כיבוש הארץ על ידי בני ישראל, היה גרוע מהשתלטות הנאצים והיטלר.

זהו שיא ההלקאה העצמית, כי מתעלמים מן העובדה, שזו היתה מדיניות כל העמים בעולם העתיק. החזקים פתחו במלחמה, כבשו, הרגו את רוב הגברים, כשבאופן טבעי כבשו את הנשים... מתערובת זו נוצר בהדרגה עם חדש עם שפה מעורבת חדשה, שבהכרתו נותר העם הכובש, כשלבו שאב מן הנכבש את מסורת הארץ שהעניקו לו האמהות המקומיות. כך האנגלים והסקסונים יצרו את העם הבריטי, כך הדאקים והרומאים יצרו את העם הרומני, כך הברברים והערבים יצרו את העם המרוקאי ועוד.

זה קרה גם לבני ישראל שהתנחלו בכנען. להלכה השמידו את שבעת העממים המקומיים, אך למעשה נוצרה התקשרות גנטית עם תושבי המקום, בממלכה על שם ישראל, המאמצת את שיירי העמים המקומיים אל חיקה אפילו בעילית: ציפורה אשת משה המדיינית, רות המואביה, בת שבע החיתית, הורדוס האדומי וכו'. אלה קבלו את תרבות הכובשים, אך הטביעו גם את מורשתם בתוך העם המאוחד. מעיד על כך התנ"ך המספר שבני ישראל זבחו לאלוהים אחרים, וילכו בדרכי עם הארץ וכו'. ההוכחה הבולטת ביותר, להשפעה הכנענית על עיצוב תרבות ישראל, היא באימוץ הלוח החקלאי הכנעני המתחיל בתשרי לאחר האסיף, ונטישת לוח נוודי המדבר רועי הצאן והבקר שהמליטו בניסן שנחשב עד אז ל"ראש חודשים, ראשון לחודשי השנה"

גם הקיסרויות האירופיות הלכו גם כן בדרך זו: פורטוגל התערתה באינדיאנים של ברזיל, ויצרה עם חדש עם מסורות פורטוגליות קתוליות. הספרדים התערו במקומיים במקסיקו, אמריקה המרכזית והדרומית שהיו מחולקות למדינות אינדיאניות שונות שיצרו עמים חדשים ששמרו על המסורות המקומיות משולבות במסורת ספרדיות הקתוליות.

הולנד וצרפת, לא התערבבו בקשרים גנטיים בעמי ארצותיהם, לכן, כשהתפרקו הקיסרויות והם נסוגו משם לאחר מאות שנים, הותירו רק השפעות שוליות בחיי המקום, בעיקר בקביעת שפתם כשפה המקומית השניה.

גם בקיסרות בריטניה הגדולה, הבריטים הקפידו על אנגליותם ולא חלה התמזגות גנטית. אך גם האנגלים רצו להרחיב את "מולדתם". על כן למרות המשטר הנאור של קיסרות זו, הם הרחיבו בהדרגה את הכיבושים, כשהתנגדות התושבים נתנה להם תירוץ להשמדתם, לשם איכלוס הארץ ש"התפנתה" בבריטים שחיפשו מקום התישבות.

כך חיסלו הבריטים את עמי אוסטרליה שהפכה לארץ "אנגלית", כך חוסלו כמעט כל המאורים וניו זילנד הפכה לארץ אנגלית. אך במיוחד בולט הטיהור של צפון אמריקה, שיצר את קנדה וארצות הברית. כאן המשיכו לכבוש ללא הפוגה, וכל התנגדות של השבטים האינדיאנים, הביאה להשמדתם. מסתבר כי במרוצת המאה ה-17 עד ה-19 הרגו האנגלים באמריקה מיליונים של אינדיאנים, שעה שאנגליה מנתה אז  9-8 מליון נפש. בדרך זו פעלה גם צרפת במקרה יוצא הדופן של קנדה, כאשר השמדת האינדיאנים, איפשרה את יצירת קנדה הצרפתית- קויבק. כיום ידוע שהם פעלו לפי התקדים של האדם הניאנדרטלי, שהושמד כליל על ידי ההומו סאפיינס שלנו שאירופה הפכה לנחלתו....

כך נוצרו אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה וארצות הברית. ארבע מדינות של מתישבים אירופיים בעולם החדש, בהן מנהיגת העולם ארצות הברית. זה קרה במאות השנים האחרונות, כפשע העולה עשרת מונים על "פשעי" יוליום קיסר, יהושע בן נון, הרננדו קורטז ואחרים.

ולארגונים, ששמו לעצמם כמטרה לחשוף את "פשעי צבאנו" נאמר: "תפסיקו להיות "יפי נפש" והציגו את המוסר שלנו בהשואה לזה של המדינות המנהיגות את עולמנו, ואז יתברר כי, חטאותינו כשלג ילבינו". אחינו שב"ארגוני השאיפה לצדק", אתם צדים עדויות נכונות אך על עובדות שוליות, שנגרמו בטעות, או בכורח להגן על נפשותינו. עדויות אלה על צבאנו, המגן גם עליכם, אתם מציגים בפני אומות העולם הנוהגים בקשיחות ואכזריות גדולה בהרבה, כאשר מדובר על הגנת קיומן. אומות אלה חוטפות את עדויותיכם כלחמניות טריות, והן חורצות את דיננו, כעומדים בראש סולם "פושעי המלחמה". אל תתפלאו אם יש רואים בכם אויבים לכל דבר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  .