1.12.09  מזיאד עבאס אל"מ מיל.

הדאגות לא מהשתלטות האיסלאם על אירופה - הדאגות הן ממה שקורה כאן בפנים !

              

 

גידלנו דורות של ילדים שבעים,,ולשובע שהפך למתירנות,,היבטים מאד שליליים,,ואם מגיאה  עוברים לגואה חיילינו המשוחררים,,העשירים,,מה יגידו דלי ההכנסה במושבים ובכפרים?המסקנה היא::אין  טענות לאויבים הסובבים ומתרבים,,כמו נמלים..וכולם תמימי דעים,,למחיקת מדינת היהודים::

 

אורי יקירי :אני הרי מצביע על הסכנה מזה הרבה שנים..

גמ מגדלים ענקיים מתמוטטים כאשר נאכלים מעצמם בפנים.

כל אלפי החיילים המשתחררים יוצאים מארצנו להודו ולא חוזרים,,

נוטלים פטריות וסמים,נפגעים במוחם ,ושוכחים את המולדת וההורים.

את מרביתם צריך לנסוע בכדי להביאם ישר למרכזי גמילה" ומדובר באלפים.

ואלה היו ביחידות מובחרות,,, שמהווים כוח למילואים,, וחלקם קצינים..

ואלה שלא נסעו להודו הם מהמשקע החברתי ומצה"ל משתמטים..

למסוממים שמחזירים הוקמה קריית איזון שזקוקה לתקציבים..

ומאוכלוסיה זו צומחים   אקדמאיים ,,ומרצים,, ומנהיגים,,

הזקנים והנכים במדינה חיים על קצבאות  כגמלאים ,,

וגם צעירים אלה יהפכו לטורח בשיקומם מסמים.

אני בוש ונכלם מול השכנים שכולם ממתינים.

כיון שהם רואים שמגדלנו נהרס מבפנים.

ממזיאד עבאס(יגאל) אל"מ במילואים.