5.9.09   גייזי   : סליחה, מחרבין יצאו מחרבניך......  בתגובה לרשימתו של אשר רון

 

                    הפסל של  מחרבניך >      

                                               שלושה  קופים: לא רואים לא שומעים לא מדברים

 

אשר יקר , גם אותי לא עניין מעולם אגודות עמותות ושאר סמלי כבוד מיתולוגים...ואין בדעתי לשרשר ולהעלות מן האוב נשכחות

פרה הסטורים (היסטרים).

 הכרתי רבים כאלו שהם מעל לכל קטנוניות...אבל מיד התיישרו לפי צו הנאמנות לשבט...   להגן , מה מוזר על מה שבו,הם טוענים

כי אינם מבינים כלל .  רק חשוב לא לשכוח שעל במה שעליה ערמות מצחינות של שקרים גנבות וזיופים,עם תעודות - ישבו שלושה קופים    ולימדו דעת את כל העולם בענייני יושר והגינות ,רק לצחנה שעולה מן הבמה אותה ניצלו ,הם אטמו אפם וכמו שלושת הקופים הידועים גם את פיהם עיניהם ואוזנם כיסו ....

שהם יבקשו סליחות,אני כבר זמן רב לפני הימים הנוראים ,   שכחתי וסלחתי..... גייזי