12.11.09  גייזי: אלוהים כבר לא גר כאן....

להאמין אפשר ומותר וזה אפילו צורך  אמונות יש לכבד בתנאי שלא כופים אותן . אבל כשמדברים על מידע על ידיעה האם יש אלוהים, התשובות שמדענים או גאוני התורה מספקים,דומה לתשובה שהיה נותן שוכן המערות לפני עשרת אלפי שנים, לשאלה, כיצד פועל מחשב ? הרי אין לו מושג מה זה מחשב,ואת תשובתו אם היה נותן  היה מבסס על המידע המוגבל שיש לו או יותר נכון על חוסר מידע ובורות והכרה מוגבלת של סביבת קיומו , ברור שלתשובתו גם לא היה קשר לקיים.

עד היום אין ולא היה בן אנוש שיודע האם יש אלוהים, או האם אין אלוהים,הדבר הזה רחוק מבינתנו ומהמידע

 שישנו או היה אי פעם בידי אנוש. מי היה לפני שנוצר היקום,או בכלל מה היה לפני שנוצר היקום  זו שאלה שהתשובה עליה מנוגדת לדרך הטבע, היות שהמון המידע שקיים בכלל, מסתיים בגבולות היקום,שגם גודלו לא נתפש בחושים הטבעיים שלנו,בכל אופן מעולם לא היה בידי אדם מידע מה מעבר ליקום.    אם אלוהים  הוא בורא היקום הרי שהוא

 היה שם מעבר ליקום , ואין אנו יכולים לדעת מיהו או מה הוא, אמונה זה דבר יפה וחיוני, אבל אמונה אינה מידע.

המלחמות והאסונות הגדולים בהיסטוריה קרו בגלל התנגשות של אמונות,והן היו אפשריות, בגלל חוסר ההבנה ,

להבדל שבין אמונה לבין מידע . אין ולא קיים בעולם קנה מידה אובייקטיבי שיוכל לאשר שדווקא האמונה שלך

נכונה יותר מאמונתו של הזולת.