17.11.09   מאת שי גדיש : "העבריין"

במדינת "חלם-מאניה" הוכרזה שנת 2009 כשנת בצורת, ועל-כן הצטוו אזרחיה להקפיד בצריכת מים ולחסוך

בשימושם בכל דרך אפשרית.חוקקו חוקים שהמים שייכים למדינה והטילו קנסות על צריכת יתר.

יסופר כאן על אזרח קטן ,שומר חוק וסדר.מנומס,שקיבל חינוך טוב בבית הוריו, שעלו מפולניה כחלוצים ,חיו בקיבוץ

והיו שותפים בבניית מולדתם הקטנה. לימים הקים האזרח את ביתו בפרברי עיר הבירה על שטח של כדונם במדרון הררי. כדי שיוכל לטפח את חלקתו,בנה טראסות למניעת סחף ונטע ושתל על אדמתו בוסתן נהדר.

הגיעו ימים קשים למדינה בשל המחסור במים.האזרח חשב כיצד יוכל לעזור ולהיות שותף בשמירה על המים,והנה

צץ במוחו הקודח רעיון אדיר - הניח שתי חביות פתוחות, בנפח של 100 ליטר כל-אחת,בחצרו כדי לאגור את מי הגשמים בתוכן ואלה ישמשו כמי השקיה בבוסתנו, בכך ימנע מצריכת יתר של מים שכה חסרים למדינתו הקטנה והאהובה. התמלאו החביות,סגר אותן שלא יתאדו המים, והמתין לימי החום כדי להשתמש בהם.בינתיים,שמח על

הרעיון של אגירת המים,וסיפר לשכניו ומכריו ע"מ שגם הם יישמו בחצרותיהם את רעיון האגירה.

בעודו יושב בביתו הקט מדושן עונג על שהיה ביכולתו להירתם לעזרת מדינתו האהובה , נשמעה דפיקה בדלת ביתו,והנה בפתח ביתו ניצבים להם שניים - שוטר ופקיד.נחרד האזרח כיוון שמעולם לא הגיע שוטר לביתו,למעט מקרה אחד שבו איים באקדחו על נחש ארסי במיוחד. הפקיד הוציא מתיקו מסמכים ובהם נכתב שהוא עבר על

חוקי המדינה בכך שאגר מים לו לא,כיוון שהמים היורדים מעל,והמים הנמצאים מתחת,והמים הנמצאים על-פני,

שייכים למדינה והאזרח אינו יכול לאגור אותם לשימושו האישי. על-כן, האזרח מוכרז כעבריין ,והשוטר הנלווה הגיע

לעוצרו ולהשליכו לבית-המעצר עד למשפטו. האזרח , שהוא כזכור - שומר חוק וסדר כל חייו,מנומס וידוע

בנועם הליכותיו בכל סביבת מגוריו ואף מעבר לסביבתו הקרובה, נדהם מהאשמה המוטלת עליו,אבל בהיותו מנומס

הזמין את השניים לביתו לשבת עמו כדי להכין להם ארוחת בוקר ושתייה חמה,בעוד הוא יוכל להתארגן להליכה לבית -

המעצר. בזמן שהשניים אוכלים ומחסלים את כל מלאי המזון בביתו(הוא,הרי,הולך לשבת שנים רבות על פשעיו)

בקש האזרח לשאול אותם שאלה והשניים נענו בחיוב,

והוא הציג להם את שאלתו : מה יותר חמור בעיניהם - לאגור מים בחצר ממי הגשמים ובכך לעזור למדינה בחסכון במים,או להשתמש במים להשקיית בוסתנו ולצרכים ביתיים ובכך לעבור את המכסה שהוקצתה לו ע"י מדינתו האהובה

ולשלם על עבירתו קנס כספי גבוה. בלי הסוס ענו לו שניהם פה אחד - אגירת מי גשמים בחצרך. ומיד הסבירו את עצמם - צריכת יתר מביאה בעקבותיה קנס כספי גבוה אותו חייב האזרח לשלם לקופת המדינה,ואילו אגירת מי גשמים

בחצר מביאה בעקבותיה מאסר בלבד.בכך מקטין האזרח את קופת המדינה,ולכן עבירת האגירה חמורה כפליים.

ואני שואל אתכם - טו מה סנסו .בתרגום מפולנית - יש בזההגיון ?.

שמע האזרח הקטן את תשובתם של נציגי האהובה, הושיט ידיו לאזיקים ובחר במאסר על-פני החיים במדינת

"חלם-מאניה".