28.11.09   מאת  עמנואל בנאבידור


 
תוך כדי קריאת דבריה שלי נילי "דברים שרואים משם - לא רואים מכאן"  בהם היא חושפת לנו את הדיסציפלינות של משרד הרווחה, הסמויות מעיני האדם הפשוט, הגיע אלי דוא"ל של אדם העוסק באותו עניין, אך ממקומו "שם" הוא רואה דברים שאף אחד עוד לא ראה ..!!

הנה דבריו במקור:


Tough Love vs. Smacking

Good Argument

Most people think it improper to smack children, so I
tried other methods to control my kids when they had one of

'those moments.'

One that I always found effective was for me to just take the
child for a car ride.

Some say it's the vibration from the car, others say it's
the time away from any distractions such as TV, Video Games, Computer, IPod, etc.

Either way, my kids usually calmed down and stopped
misbehaving after our car ride together.

Eye to eye contact helps a lot too.. 

In case you would like to try the technique, I've included

a photo below of a session with my son:

     תמונה  >>   חינוך לילד על פי דרכו....