2.11.09        התנערות "תמוהה" ביותר !

(עוד לדבריהם של נילי דיסקין – 28.10 וחנן רותם)                                      מאת עלי כהן

בשנים הראשונות לאחר הרצח המפלצתי המתועב של יצחק רבין היה התאריך של הרצח, כמובן מאליו, הרביעי בנובמבר. אחר כך התחלתי להתפלא שהטקסים הרשמיים התקיימו בתאריך שונה. עוד לא תפסתי את חומרת העניין, אבל איש לא העלה את עניין "יום הולדתה של רחל אימנו". לא ידעתי ואף פעם לא הוזכר יום פטירתה של אותה עלמה (שמייחסים לה את הקבר שייך בין ירושלים לבית-לחם, במחילה מכבודכם!). השנה שמעתי לראשונה את מלוא הזוועה : בציבור מסויים בישראל פתאום מציינים שי"א בחשוון הוא "יום פטירתה של רחל אימנו".           אותי לא מעניין   יום פטירתה של רחל אימנו". איך פתאום נזכרו ברחל אימנו? איך הגיעו לזה? ברור שמוחות קודחים ביהדות מסוימת מאד עם מצפון לא נקי  עבדו שעות נוספות כדי למצוא איזה 'חוכמה' קטנה מן הסוג הזה. כמעט כל התאריכים בציונות (למעט מאורעות תל-חי, הכרזת המדינה שהפכה את ה' באייר ל"יום העצמאות", עליית 11 הנקודות בנגב במוצאי יום הכיפורים ואולי עוד אחד או שניים) הם "על פי מניינם"- מניינם של הבנקים, מניינם של היומנים, מניינם של חותמות הכניסה והיציאה בגבולות ישראל ואיפה לא. אפילו ר"ל  "מניינו של כל העולם כולו"!!!. רחובות על תאריכים חשובים נכתבים כ"ב' בנובמבר" (ולא "רחוב י"ז בחשוון") או כ"כ"ט בנובמבר"(ולא "רחוב ט"ז בכסלו")  .אני לא בטוח שיצחק רבין עצמו ידע שהוא נולד בא' באדר תרפ"ב. מה שיותר בטוח שהוא חגג את ימי הולדתו "על פי מניינם "- 1 במרץ  1922.                                                        

לפיכך יש לחזור מ"אירועי י"א בחשוון"  לתאריך המקובל – 4 בנובמבר , תאריך שהחשיך והאפיל על מדינת ישראל.

                                                                                                     עלי כהן