15.10.09  מאת ישראל קסטנברג : שורדים שרוטים

 כאשר אני קורא הספרות העכשווית,נראה לי כי בניגוד לעבר כאשר שרידי השואה סרבו לספר ברבים את אשר עברו בתקופת המלחמה בחו"ל ובעיקר בפולין שהיוותה גיא ההריגה הגדול ביותר לבני עמנו,הרי כיום מתרבים הסיפורים והוצאתם לאור של זיכרונות העבר,במיוחד אנו נתקלים בפרסומם של אירועים אישיים שנמסרים לציבור על ידי הדור השני והשלישי של אותם צאצאי השרידים,כך אני נתקל בספרות שיוצאת לאור כדוגמת הספרים של גוטפרוינד וליזי דורון ויש לציין חשיבות הפרסום של אלה שבאים להציג בפנינו את השרידים גם אלה שאינם יכולים לתת ביטוי בכוחות עצמם,כי מסתבר שרבים מהשרידים הינם שרוטים  לתת מנפש הצאצאים בעיקר בשירות העם. חשוב כי כל אותם הפרסומים יתווספו  בפנתיאון הלאומי שלנו,וכי יעשה להוסיף ולגלות יותר מההוויה שבני עמנו עברו בגלות 

ישראל קסטנברג

     איריס מילנר >  http://www1.yadvashem.org/education/book_reviews/Hebrew/biography.htm   

     גוטפרוינד >    http://www.read4free.co.il/amirGuttfreund.asp 

    ליזי >            http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00352.php