27.1.10  ימי הזיכרון לשואה .    ישראל קסטנברג

קראתי את דבריה של נילי בהקשר לחשיבותו של יום האזכרה לשואה. נכון שכולנו קשורים איך שהוא ליום הזה ותמיד נבכה את אובדן בני משפחותינו,אך אינני מבין מדוע אנו צריכים במשך השנה לקיים ימי זיכרון חוזרים לפחות פעמיים בשנה ולפרט ישנו ימי זיכרון משלהם בנוסף.מדוע שלא נמנע מחפיפה ונקיים רק יום  אחד בשנה בו נקדיש לזיכרון קולקטיבי ורצוי יחד עם כלל עמי העולם כפי שנקבע על ידם,כלומר היום ביום שחרור מחנה אושווץ.חובה עלינו לחסוך בהוצאות ולמנוע  הפרדה של אזכור האסון בינינו לבין הגויים,שבכך יש לתת תוקף לחשבון הנפש של אותם אשר היו שותפים לרצח הנורא,גם אם אלה היום אינם אלא צאצאים  המבקשים חזרה בתשובה על מעשי הדורות הקודמים. אסור לשכוח כי דווקא בימים אלו מתגברים מעשי התועבה האנטי שמיים ברחבי עולם ובאירופה במיוחד.

 

לעצם נסיעות בנינו וחברינו לפולין והעלות הגבוהה שהדבר כרוך בכך. בנסיעתי לפולין על חשבוני,נפגשתי בחניכים מן הארץ אשר שוכנו במלונות של חמישה כוכבים או כי הוסעו במטוסי אל על כמשל להוצאות יקרות,ניתן היה להטיס אותם במטוסי החברה הפולנית לוט ולשכן אותם באכסניות הנוער שפרושות ברחבי פולין כך ניתן לחסוך בהוצאות המוטלות על הנערים/נערות במסעות אלו,וזה חל על דברים נוספים הכרוכים בהוצאות וביזבוז כספים כדי להקל על בני משפחותיהם סבורני שמשרד החינוך צריך לתת דעתו גם בסוגיה זו.

 

בברכה, ישראל קסטנברג.