1.11.09  גייזי: יריית הפתיחה למלחמה כמעט בת מאה שנה.

 גם לאחר הצהרת בלפור, הבינו מנהיגי התנועה הציונית כי בהצהרות לבד, לא תיסלל הדרך למדינה יהודית בא"י.

בכדי שתתקיים מדינה ששומרת על צביון יהודי, חייב להיות בה רוב יהודי . ועל כן קבעו:

 שהמטרה הראשונה של הציונות היא להשיג רוב יהודי בא"י  !    כאשר מתרגמים את ההחלטה לערבית מתקבל: "שהמטרה הראשונה של הציונות, היא להפוך את הערבים למיעוט בארצם...."  . כך נורתה הירייה הראשונה במלחמה העקובה מדם בת כמעט מאה שנה.

איני בא לשפוט אם ההחלטה הייתה חכמה,נכונה ,טובה או רעה, שהרי דברים אלו קרו במציאות שונה בתכלית ,לפני כמעט מאה שנה. כל כוונתי לומר, כי מי שרוצה לסיים את סכסוך הדמים, חייב לדעת גם ממה הוא התחיל !    גייזי