2.7.09   מחנן רותם – תיקון קל לאיתן הלפרין, בעניין הסרטים הרוסיים :

איתן כותב:

"שמעתי פעם ממקור שאינני זוכר כי הסרט פרח הסלע צולם במערת נטיפים ביגוסלביה לשעבר. במקום הנקרא   פוסטויינה ליובליינה".

ובכן, שם המדינה מנוחתה עדן הוא יוגוסלוויה  (או יוגוסלביה). שם מערת הנטיפים שבמדינת סלובניה הוא

פוסטויינה יאמה, כלומר מערת פוסטויינה. ייתכן כי הסרט צולם בה, על כל פנים, על פי גודלה היא יכולה להכיל רשת בתי קולנוע.    חנן

 

 

מערת הנטיפים פוסטוינה  בסלובניה

http://www.tripi.co.il/Show.action?item=1441797     ג.