17.6.09  חנן רותם: "משה רבנו נבחר לתפקידו על-פי יחסו לבעלי-חיים"

 

וכך מסופר בשמות רבה ב':
"בחנו הקדוש ברוך הוא למשה בצאן. אמרו רבותינו: כשהיה משה רבנו רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי, ורץ אחריו עד שהגיע לחסות. כיוון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים, ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו, אמר: אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה. הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך - חייך, אתה תרעה צאני ישראל".

משה לא היה היחיד מגדולי האומה שנבחן, ונבחר, לתפקידו על-פי יחסו לבעלי-חיים.

 

ואם כבר הגענו למקורות: מעניין לנחש, האם יצחק (אבינו), אילו חי בימינו, היה מכנה ערבים ערבושים? שאלה זאת – על כל משמעויותיה והשלכותיה- מופנית לכל בעלי תואר ראשון (לפחות) בהיסטוריה, עם עדיפות לאוניברסיטת חיפה.

http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=790

 

                               ----------------------------------------------

 

גייזי: יצחק אבינו היה קורא להם ישמעאלים....ואם היה חי בימינו היה מאנפף: ערְביאֲיִם.

אגדת עם:

השר לביטחון פנים בממשלה הצרפתית ,בעת סיורו לאחר ההתפרעויות בפריז פנה לשוטר סמוי,ואמר לו :

"אתה נראה כמו יהודון"    .        למחרת נאלץ השר להתפטר......סתם, סתם .

 

http://www.anonymous.org.il/art217.html