19.8.09     "מה מוביל אותנו בחיים"? :  מאת נילי דיסקין 

   היינו רוצים לחשוב שכיצור תבוני, מובל האדם בחייו ע"י  השכל. לאחרונה מתרבים המחקרים המצביעים על כך שבדרך כלל, מונע האדם ע"י הרגש, ובצורה לא מודעת "מוצא לו" צידוקים למעשיו בעזרת נימוקים כביכול רציונליים.. נכתבו על כך לאחרונה ספרים, ונדמה לי שגם עניין "תורת המשחקים" עוסק בכך.     במה דברים אמורים?     ברן מציע להעלות את המס על משקאות אלכוהוליים. שי גדיש מציע ( בציניות) לבטל אותו. הכוונה, כפי שאני מבינה אותה, היא להפוך את שתיית ה"חריפים" או ל:"לא משתלמת" או ל:" לא אטרקטיבית".    לדעתי, ולפי ניסיוני המקצועי, מי שזקוק למשקה כדי לתפקד, או כדי לבנות את גבריותו המתעוררת או נשיותה  שטרם הושלמה (ה"מתחילים")- לא יירתע ממס גבוה או מביטולו. הצורך הוא צורך חזק מכדי להשתיקו, וכשם שנרקומנים לא מפסיקים את צריכתם, ועל קשיים בהשגת החומר הם מגיבים ב"תגבור" העבריינות לשם השגת כספים - כך יהיה גם עם האלכוהול. זוהי כמובן ספקולציה מצידי, ואיש אינו יכול לנבא במדויק. אבל יש מאחורי ניסיון שתומך בספקולציה הזאת.            נילי דיסקין-טדניר

 

                                                                                      

                                                                                                      להיות או לא... לשתות