16.6.09   נילי דיסקין   "שני דברים קוממו אותי בכתבתו המטרידה של משה ברק..."

 

שני דברים קוממו אותי בכתבתו המטרידה של משה ברק על זכויות בעלי החיים.   1. יש הבדל תהומי בין הריגת חיה לשם אכילתה ( יצר הקיום, שרשרת המזון, וכד')  לבין התעללות בה של מי שמפיק מכך הנאה, או גידולה והריגתה שלא לצרכי קיום ( פרוות, ארנקים, וכד')     2. העובדה שהאדם מענה חיות כדי להרבות את רווחיו ולווסת את צריכתן , היא עובדה קיימת, אבל המסקנה, שלי לפחות, הפוכה מזו של משה ברק. אותי זה לא מוביל לזילות חייהן של כל החיות האחרות, אלא לתהייה איך אפשר להקל על החיות המיועדות למאכל את  חייהן הקצרים כך, שעד שתישחטנה - לא יהיה הסבל רב כל כך. נילי דיסקין.