>  http://www.pbase.com/geyzi/image/6664420                 

9.7.09   מאת יאיר מירז  הערות לאמנון שמוש (שהקיבוץ היה קיבוץ)

 

"כשהקבוץ היה קבוץ" מבטא בצורה חמה, הומוריסטית ומדויקת - רבות מהתחושות שחשתי בהיותי בקבוץ . שנים רבות עברו מאז עזבתי את הקבוץ , ועדיין אני מתגאה ושמח בתרומה שתרמתי למרות שיצאתי עם התחתונים בלבד.

לגבי חלק מהתובנות שבו – אני חלוק עליך.

א.   הפילוג היה טרגדיה מיותרת לחלוטין , אך השפעתו על עתיד הקבוץ קטנה בהרבה ממה שאתה מייחס לו.

ב.   קליטת עדות המזרח בקבוץ. בקבוץ שלי היו חברות נוער מזרחיות שקבלו אהבה , חום , חנוך . גם השכלה וטיפול מסור ללא מחיצות והפליה, ודאי יותר מאשר יכלו לקבל בעיר. מעטים מאד מאד המשיכו בקבוץ.

בעיית הקבוץ ( והחברה בארץ בכללה ) היא: השנויים המהירים בעולם ובארץ במאת השנים האחרונות, שהשנוי וההתאמה המנטלית מפגרים אחריהם מאד. אי ההבנה ( בזמנו ) שהכלכלה המודרנית בנויה על השכלה, היי-טק, שירותים ומסחר, והרבה הרבה פחות על חקלאות ותעשיה בסיסית-היא היא שמחסלת את הקבוץ הישן.

שים לב: רוב הקבוצים שלא הופרטו הם דווקא הקבוצים העשירים בעלי תעשיה מתקדמת – למשל חצרים או מעגן מיכאל.

הקבוץ היה אכן הקומוניזם האמיתי היחיד בעולם. לבדל אותו מקומוניזם בגלל סילוף הקומוניזם ע"י המדינות הקרויות "קומוניסטיות"  נכון ונוח הסברתית לא מדויק תיאורטית.

הקבוץ לא העריך וקידם את הבינוניות. מעט כפרים בעולם יכולים להתכבד בסופרים ברמתך,וכן בציירים מוזיקאים ועוד.. באחוז גבוה מאחוזם באוכלוסיה בארץ ובעולם. הקבוץ לא הבין בזמן את השנוי המיבני הנדרש, לכן לא תמך באמביציות רבות ממה שהכלל יכול לשאת. בחקלאות ,למשל, מרבית המצטיינים בארץ, וברמה העולמית, היו קיבוצניקים!

 

 

הערות שוליות:  בקבוץ הארצי נכפתה יותר דעת ההנהגה (יותר יערי מאשר חזן) , בקבוץ המאוחד אולי קצת טבנקין (ודאי לא ציזלינג ובן אהרון) , באיחוד – מעט מאד.

יותר מהנ"ל דחף ותרם לפילוג בתנועה הקיבוצית – בן גוריון !

לעולם לא אשכח איך בשנת 1952 זרקו וסילקו את אנשי הקבוץ המאוחד מתנועת "הנוער העובד" בקרית חיים.

לבן גוריון זכויות רבות בהובלת החברה הארץ ישראלית והקמת המדינה ובזכותן ייזכר לעד – אך בנושא

התנועה והרעיון הקיבוצי – זכויותיו קטנות בהרבה מאלו של המנויים למעלה.

 

 

יאיר מירז

טל.  04-8361805

סלולרי  052-5588400

פקס.  04-8363741

אימייל   [email protected]