19.6.09        אפרים ליברמן (הקרייתי) בשידור אצל נתיבה בן יהודה

עלי כהן שלח הקלטת אודיו  את השידור הבא > אפרים ליברמן אצל נתיבה

 

הקטע המושר הוא שיר לעמק שיר להר המולחן ע"י משה ביק:

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=237&phrase=שיר%20לעמק 

והשירה בלבד: http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=835

 

השיר חניתה בביצוע לאופרה מנתיבה לפי בקשת אפרים >   חניתה

 

אפרים ליברמן דמות מוכרת היטב באתר, מהימים   שד"ר מוטקה נאור ביקש פרטים על אפרים שכתובתו

התנוססה כנמען מסמך חשוב מתולדות רכבת העמק:  "רכבת העמק "עוברת" דרך קרית חיים:

 

"מחפשים את אפרים" :

1. http://www.gshavit.net/wordDocs/Notices/Naor-Harakevet.htm 

 

http://www.gshavit.net/wordDocs/Notices/searchLiberman.htm2.

 

לישי בעקבות  אפרים:

http://www.gshavit.net/wordDocs/Tguvot/Lishi-E.Liberman.htm 

 

מכתב ממוטקה נאור:

http://www.gshavit.net/wordDocs/Tguvot/NaorHaemekTrain.htm