29.5.09  "מהפכת הדפוס", האמונה באל אחד,או בעבודת אלילים, פולחנים וטכסים דתיים ,

                                                          מה הקשר שבין כל אלה ?      גייזי

במה שונה אמונה באלים רבים(אלילים) מאמונה באל אחד ? כולנו "יודעים" שאמונה באל אחד היא נעלה ומתקדמת

בהשוואה לאמונה באלים רבים....אבל רק למעטים יש הסבר מתאים ומובן  שאינו סיסמה בלבד.

 

יש קשר הדוק בין כל אלה : עד המצאת הדפוס, כתובים בכלל וכתבי קודש בפרט היו נחלתם של בני האליטות הגבוהות בלבד, רק לאחר מהפכת הדפוס: כתובים בכלל ,רעיונות ,  וחשיבה מופשטת ומושגי תודעה הפכו לנחלת הכלל.

 

אך טרם שדבר זה קרה, איך היה אפשר להסביר ל"עם" רעיונות נעלים ומופשטים ? פשוט לא הייתה אפשרות !

את מקום הרעיון המופשט ואת התודעה תפסו טכסים ופולחנים. המעבר להכרה באל אחד, לא סילקה את הפולחנים,

הטכסים ואת האמונות הטפלות. בין כל המאמינים באל אחד בני 3 הדתות,נשארו יסודות של עובדי כוכבים ומזלות,

הקמעות ,הקדושים בשר ודם, פולחני הקברים והמשיחים הם כולם שרידי עבר של עובדי אלילים, ועוד:

בדתות בכלל ובדת משה בפרט, יש רעיונות נשגבים של מוסריות , של צדק ותיקון המידות,אלה דברים שאדם נאור

מטביע בתודעה שלו בהכרתו.   טכס, קבר אבן או מזוזה ולבוש לא הופכים אדם לנאור יותר אלא אם כן הדברים צרובים בתודעתו. אבל עד היום הממסד הדתי (שאיבד חלק מגאוניו וענקי הרוח בשואה)   מחנך לקיום פולחנים כתנאי, בל יעבור

להשתייכות ולהזדהות. אתה יכול להיות יהודי בתודעתך, בהכרתך, בהזדהויות שלך באישיותך......אבל ללא קיום פולחן

עליו שולטים פקידים המתחזים לספק קדושים אין להכרתך ולתודעתך כל ערך. לטכסים סמליים יש ערך וחשיבות בטבע האנושי, והם תלויים בבחירה חופשית וללא כפיה, אך מהרגע בו הסמל נכפה עליך הר כגיגית הוא מאבד את תוקפו והופך לעבדות ושיעבוד.מן התלמוד הבבלי אנו לומדים שבמעמד הר סיני ,לעם בהיווצרו ,חסר ידע וניסיון בחשיבה מופשטת, היה צורך לכפות עליו הר כגיגית....כמובן מי שבוחר באורח חיים דתי, בלי לכפות זאת על הזולת בלי להפקיע זכויות מן הזולת שיבורך.כפיית "חוקי דת" על הזולת אינה יהדות אלא עבודת אלילים טהורה שלתודעה אין בה חלק ונחלה.  גייזי

 

 בספר שמואל מצאנו בראשונה דברו של נביא, המערער על ערכם של קורבנות: "החפץ לה' בעולות וזבחים כשמוע בקול ה'?..." (שמ"א טו 22). את הד דברו נשמע בדברי רוב הנביאים שלאחריו: בדברי עמוס "...כי אם תעלו לי עולות, ומנחותיכם לא ארצה, ושלם מריאיכם לא אביט ...ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן! הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה, בית ישראל?" (עמוס ה 21-25); ובדברי הושע "כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלוהים מעולות" (הושע ו 6); ובדברי ישעיהו "למה לי רב זבחיכם?... שבעתי עולות אילים וחלב מריאים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי..." (ישעיה א 11-14); ובדברי מיכה: "הגיד לך, אדם, מה ה' דורש ממך: כי אם עשות משפט... (מיכה ו 6-8); ובדברי ירמיהו "עולותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר! כי לא דיברתי אל אבותיכם ולא ציוויתים... על דברי עולה וזבח..." (ירמיה ז 21-

"למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה" ( ישעיהו א' יז'