18.7.09  מאיתן הלפרין  לעודד ברונשטיין : חורשת האיקליפטוס.

אם זכרוני אינו מטעה אותי : לפני שנים רבות היו נוהגים לטעת עצים בטו' בשבט ,אני חושב כי בקטע שנמצע בסוף רחוב י"א  קרוב לכביש הראשי , שם נטענו עצים אולי אלו הם האקליפטוסים שבהם מדובר ?הגענו למקום הנטיעה במסגרת הכיתות של בית הספר ,המורה שלי הייתה אז רבקה מלמד או מינה או אולי מרים ספיר. הנטיעה הייתה מלווה בטכס.כמובן השמחה הייה רבה....
האם אפשר לברר בארכיון של הקריה ,בית הספר , או אולי בארכיון של קרן קיימת .אולי
גיורא פישר (שהיה בן כיתתי)
זוכר  ?  עם הקרן הקיימת ודאי היו לו קשרים.שבת שלום מאיתן

 

                                     תמונה של חורשת אקליטוס   >   מול סניף הנוער העובד קן צפון