30.6.09  אהרון הדר/ברן : הסרט על טרומפלדור 1913   ( תגובה )

הסרט פנינה היסטורית. במוזיאון "בית ראשונים" במגדל, מצויים עוד כמה פריטים על טרופלדור. החווה הוקמה 1910. החומה והשער, עם דלתות ברזל (נגררות) נהרסו מיד לאחר מלחמת השחרור. נבנו שיכונים לחיילים ועולים. מבנה דו-תורן באמצע החצר נהרס כבר בשנות השלושים. יש אומרים ששימש כהתקן להעלאת דלי מים, יש אומרים שימש כפעמון- במרכז התחום. ניתן עדיין לראות את הבסיס בנוי, בזלת שחורה. המבט מצפון אל הר הארבל. אחד מהסליקים היה בתוך החווה. "בית ראשונים" פתוח לקהל, ראוי לתאם מראש עם הגברת רבקה הורביץ. משפחת הורביץ הגיעה למגדל מניו גרסי. גרה בבית שנבנה 1910, ועוד כמה עומדים על מכונם ומציגים ארכיטקטורה אמריקאית, של תחילת המאה העשרים. במוזיאון  תעודות היסטוריות, ותצלומים. אלברט איינשטיין, בן גוריון, חיים וויצמן, אנשי ממשל בריטים ועוד. ברן

 

  

                                                                         

                                                                  יוסף טרומפלדור