3.6.09     עמיקם שכטר   בפרפראזה....

 בפרפראזה על המערכון הנחות של "האחרון בבידור"  "האורנג'דה של משה" אשר הוצג  באתר, אני יכול להביא מנגד את קריקטורת היום של "הארץ", בה נראה דודו ישוב שפוף בתא המאסר שלו כשגופו עוטה כותנת אסירים מפוספסת, ומשקולת הפלדה אזוקה לרגלו.

מבעד לאשנב המסורג הקבוע בדלת הפלדה של החדר, ניבט סוהר השואל: "להביא לך כוס מים ?" ואז דודו, הו דודינקא, שואל מוכנית באחת: " אין אורנג'דה ?"

 

כך חולפת לה תהילת עולם כשהאדם שאינו יודע לקבל בהכנעה, ולהשלים עם עובדת היותו בלתי רלוונטי יותר ושזמנו עבר, נוקט בצעדים אלימים שמקומם לא יכירם בחברה מתוקנת של בני אדם.  אני ומשפחתי מעולם, אבל מעולם, לא נהינו אחרי רמתו הנמוכה של מלך הבידור "העממי" so called והזול,  ולא סגדנו למולך הרייטנג,

אשר מכנה משותף נמוך ונביבות משוועת וחסרת מהות ותוכן נבעה ממנו, שריקנות אפסיים גסה ומתלהמת הייתה כל ישותה.    עמיקם שכטר

 

גייזי: ואז ילד אחד אמר: "ראו המלך הוא ערום...."

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3590080430/sizes/o