11.7.09   עמיקם שכטר  :   תגובה לכתבתו של דני שחל בעניין התחבורה בחיפה

בכתבה של דני היה חסר לי השם אש"ד הזכור לי היטב מימי ילדותי, ונדמה לי בעיקר מהמוסכים שלהם. לכן פקדתי את ויקיפדיה ואכן מצאתי שם, בנוסף לחלק מהמידע שכבר הביא דני, גם את אשר ידעתי, ולהלן ציטוט קטע מתוך הויקיפדיה בעניין, מתוך הערך "אגד" עם דגש על הפיסקה האחרונה:

"אגד" נוסדה כקואופרטיב בינואר 1933 כתוצאת מיזוג של ארבע חברות תחבורה ציבורית קטנות יותר (המהיר, הגה, קדימה, והתאחדות הנהגים). את השם "אגד" הציע המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. בעקבות האיחוד של אגד התאחדו גם המעביר ואיחוד רגב לייסוד קואופרטיב "דן". באותה תקופה מנה אגד כ-950 חברים, אשר הפעילו 338 אוטובוסים בקווים קבועים בין ירושלים, תל אביב וחיפה.

נהגי אגד המשיכו בעבודתם הסדירה בתקופת מאורעות , על אף קשיי ההתמודדות עם מארבי הערבים וסכנת החיים שנסיעה בין-עירונית הייתה כרוכה בה. בתקופת מלחמת העצמאות שולבו נהגי אגד בשיירות שהעבירו אספקה ותגבורת לירושלים הנצורה דרך שער הגיא.

מיד לאחר קום המדינה הציע שר התחבורה הראשון דוד רמז לאחד את כל מפעילי התחבורה הציבורית בארץ לקואופרטיב אחד. פרט לאגד פעלו בארץ עוד מספר קואופרטיבים. הגדולים בהם קואופרטיב "דרום יהודה", שנוסד בשנת 1931, ושח"ר (שירותי חיפה רבתי), תאגיד שנוצר בדצמבר 1947 מאיחוד של קואופרטיב "חבר" וקואופרטיב "משמר המפרץ" שפעלו באזור חיפה.

לאחר דיונים רבים וישיבות סוערות של הממשלה הוחלט ב־1 בנובמבר 1951 לאחד את הקואופרטיבים "אגד", "שחר", ו"דרום יהודה" תחת השם אש"ד (ראשי תיבות של שלושת הקואופרטיבים שאוחדו), אולם מספר חודשים לאחר האיחוד החליטה ההנהלה של אש"ד לשוב לשם המקורי אותו הציע ביאליק, הלא הוא אגד.

שבת שלום ונהיגה בטוחה,

 

עמיקם שכטר