אלון חילו מקבל הפרס >   http://www.nrg.co.il/images//archive/300x225/1/064/604.jpg   

יוסי שריד היו"ר       >      http://www.nrg.co.il/images//archive/300x225/1/003/070.jpg 

על הספר              >        http://www.e-mago.co.il/Editor/literature-2187.htm  

 

 

2.7.09         עמיקם שכטר :בעל האחוזה חוייב להחזירה לבעליה

 

 

אני נמצא כעת בעיצומה של קריאת הספר הנפלא של אלון חילו "אחוזת דג'אני", שהגיע הבוקר לכותרות

"החדשות" ולא בטובתו.

בהחלטה תקדימית לראשונה בתולדותיו, ייחויבו כל הזוכים השנה, רק לפני ימים ספורים, בפרס ספיר של "מפעל הפיס" שהוא הפרס הגבוה ביותר לסיפורת עברית, להחזיר את הפרסים, בשל ניגוד אינטרסים שהתגלה בין הזוכה הראשי אלון חילו ויו"ר ועדת הפרס יוסי שריד, לאחר עירעור שהוגש בנושא.

 

בטוחני כי נטילת הפרס לא תפגע אף בשמץ מכושרו הספרותי העשיר של אלון ומשפתו המיוחדת והעשירה כפי שבאה לידי ביטוי בספר הנדון, וכי עוד נכונו לו עלילות במקומותינו, אחרת ההפסד יהיה כולו שלנו.

 

רצ"ב קישורים לכתבה בנדון היום מתוך yNet

 

 חשש לניגוד עניינים:

http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3740153,00.html

 

יוסי שריד- צרות עין:
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1045,209,37707,.aspx 

 


בברכה,


עמיקם שכטר