6.7.09 עמיקם שכטר רק חול וחול לספר ידעתי...

 

הסיפור על נורית פלימן שמלאה בילדותה שקית קטיפה סגולה שקבלה מאביה בחול של קרית חיים כדי לקשט את קברו של החוזה, מצא מאד חן בעיני וגרם לי מיד להתפייט ולהלן התוצאה:


רק חול וחול לספר ידעתי...

הנה החול אשר לוקח

מדיונה נודדת בפאתי ק"ח

זהוב הינו חמים וזך

אל השקית זורם נשפך

ביד אוהבת של נורית זך

לסגול קטיפתה מגע כה רך

ואחר תאסף לעוד נדבך

סביב משכבו של החוזה

למען שמו שיתגדל וישתבח


בברכה,

עמיקם שכטר