18.5.09  מאת עמיקם שכטר :  " אוחז בכנף גלימתו של הפאפא ..."

כשקראתי את אשר כתב לאחרונה מיקי אלבר בקשר לאפיפיור ומה שנעלם מעיניו בעת סיורו במקומותינו, נזכרתי בתקרית הלא נעימה שהתחוללה בעת שהאפיפיור החל לעשות דרכו אל מחוץ לרחבת הכותל, שריד מקדשנו בעיר הקודש ירושלים.

 ובכן, בעודו פוסע לו כך מעדנות, נטוע מהורהר בשרעפיו, שווה נפש ושלו, לאחר שהטמין פתקו בין חרכי הקיר הקדוש, כשהוא שם כאמור פעמיו אל מחוץ לרחבה , כשעל ראשו המלבין מתנוססת לה בוהקת לתפארת ולראווה, כיפתו הצחורה כשלג, אץ לו רץ לו המשגיח אשר במורד הכניסה אל הרחבה, זה המחלק כיפות נייר לבנות לכל החילוניים ו/או הערלים הפוסעים לעבר הכותל,  אוחז בכנף גלימתו של הפאפא ותובע מהכס הקדוש להחזיר מיד וללא דיחוי את הכיפה שנטל בהשאלה מארגז הכיפות הניתנות לכל דיכפין.

 בברכה,         עמיקם שכטר

 

KIPA    <                                        Benedict