‏10/12/2006

מאת   רבקה עמיעד לבית שולדנפרי:

ועוד על אורי פרנס

 

 

שלום גייזי,

אמנם איננו בני מחזורו של אורי פרנס ואף לא חניכיו, אבל האירוע במחנה התנועה – אז גורדוניה מכבי הצעיר - בחולדה בקיץ 1944 והידיעה הקשה, שהופצה למחרת בבוקר בקרית חיים, ולוותה באבל כבד עדיין זכורים לי. סיפרו: כי היה איש ספר וניגן בכינור, כי היה מדריך נערץ ומסור וכי באותו לילה אחרון לחייו עלה לישון בגג בית הרצל בגלל האסטמה שהטרידה אותו ונפל...

הכרתי את אמו חוה פרנס. היא הייתה העוזרת בגן שלנו – גן מרים – שהיה ממוקם ברחוב ד', בבית שבו גרו לאחר מכן דודי ודני טוקר, ואורי היה בנה יחידה.

לימים, לקראת כנס הנוער העובד והלומד, שנערך בקרית חיים, חיפשתי מסמכים על ימיה הראשונים של תנועת גורדוניה מכבי הצעיר בקרית חיים והגעתי לארכיון התנועה בחולדה, המהווה חלק מארכיון התק"ם. הופתעתי והתרגשתי כאשר מצאתי את החוברת שהוציאו לזכרו של אורי פרנס בחלוף שנה לפטירתו. בין הכותבים היו שמות מוכרים של אחדים מבוגרי הקן, חבריו של אורי, ושל אחדים מחניכיו חברי קבוצת "שלהבת", ילדים שסיימו את כיתה ח' וביניהם משה (מוסה) אלנקוה שכני.

התברר, שהחוברת הועברה לארכיון התנועה באדיבותו של ישראל קסטנברג חבר קבוצת "שלהבת", וכך הפכה לעדות ראשונית על אורי פרנס ז"ל – האדם, הנער, המדריך.

זו ההזדמנות להודות לישראל על כך.

 

גייזי, צילמתי בזמנו עמודים אחדים מן החוברת ואני מעבירה אותם אליך כקבצי תמונה. ערוך את החומר כהבנתך.

 

                                                                                                בברכה

                                                                          רבקה עמיעד לבית שולדנפרי

רשימות מארכיון גורדוניה בחולדה:

                             

תוספות  1 >      2 >       3 >       4>         5 >        

 

רשימות מוסה על  אורי ,כפי שנמצאו בארכיון גורדוניה בחולדה    :

 

1  >     2>     3 > 4> 5>    6  >