10.6.08      רכבת העמק "עוברת" דרך קרית חיים : מאת גייזי

 

ידידי ההיסטוריון ד"ר מרדכי נאור, יועץ להקמת בית המבקרים באתר תחנת  רכבת העמק  בכפר יהושע.

חלקי הצנוע מאד, היה באיתור מידע עבורו,וכך קרייתים נוספים מבין גולשי האתר  בין השאר איתור

 אפרים ליברמן מקרית חיים ששמו התנוסס  כנמען על מסמך: מכתב הזמנה לפתיחת קו הרכבת.

 "החלק הקרייתי" מובא להלן ובהמשך שיחתו של משה טימור עם מוטקה נאור.     גייזי

 

 

"מחפשים את אפרים" :

1. http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Notices/Naor-Harakevet.htm

 

http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Notices/searchLiberman.htm 2.

 

טימור משוחח עם  מרדכי נאור :

     

https://www.youtube.com/watch?v=6-Gm6Nc1XBI&feature=youtu.be