המשפחות ברחוב ד' מ-"מגדל המים" עד "הכביש הראשי" לפי מספרי הבתים:

1. טניה ואהרון דמבו -  אליהו (אליק),גדעון.

1.שפרה וסמי סמואל - שמשון  > בהתחלה גרו אצל דמבו ואח"כ עברו לצריף של טייכמן.

2.מגדל המים. –" הדגם הקטן...."

3.שרה וזאב     בן דורי (בונצ'יק)  -  יעקב ,חנה.

3.ד"ר ברנשטין ובתה דונקה, שגרו  כדיירי משנה אצל בונצ'יק   

   (  גם יורם גלטשטין, גר כדייר אצל בונציק ואח"כ עבר לחיפה)

3.שרה ואהרון גלטשטיין-- יורם, רחל

4.ׁ(שוניה) פנינה ויהודה טייכמן, - משה, עמיחי.- (הסבתא טייכמן שמכרה גרעינים בפינת כביש ראשי)

     והייתה סבתא : אמא של שוניה בשם סוניה-שרה כהן שהייתה תופרת.

4. ציפורה ובנימין שנור - רבקה , מיכה :גרו כדיירים אצל טייכמן.

5.מרים ומאיר לוין  -דלילה,אילן.

6.שרה ויצחק גרובר  -   חיים , יאיר.

6. חי אלופי.

7.מלכה וסיני שולדנפרי  - רבקה , שמעיהו (שמייקה),ארנה.     ההורים:   ברנדיל  ואנשל אשר  שולדנפרי .

8.שרה ודוד יצחקי-רחל, רותי,  דני .

9.אסתר ואברהם סלפ – שרה,דבורה , עמנואל .

10.בתיה ומאיר דגני -  אביבה ,ישראל .

11.מרים ויעקב רייס – יואל, אילנה ,משה.           האמא: רייס

12מינה ויוסף ליברמן – יאיר ,אבידוב, ניצה.  ההורים:גולדמן.    

12. משפ' וולרשטין –הבנות רימונה ורותי. (גרו כאן פרק זמן )

13רבקה ויעקב אלנקוה – משה (מוסה) ,הדסה, משה (מונק).

14.קלרה ודב סטוצקי – יעקב.

15.ברכה ומנחם חקלאי- ובנותיהם עדינה ושרה

15. הזקנים ברנד.

15. מיכל ושייקה מיכאלי – הגר,יפתח,עוזי.

16.  שרה ושלמה אברמוביץ-עמוס

16.רבקה וירחמיאל  פוסטול – אסתר.

17. רבקה ואריה שוסטקובסקי – ארתור, יצחק (איציקו).

17.ברוך (מוביל הקרח) – איזי , מילי,חיה.

17.לאה ויהושע רוזנבלום – ירחמיאל, משה.

18.אסתר ויהושע(שייע) רכטהנד- חנה,כרמלה.

19. מרדכי ואידה שנקר- אליעזר פנינה ,כרמלה.

20.אביגיל ויצחק  חבובא –אסתר עובדיה ,יצחק יחזקאל,שמואל,שושנה , מנשה, יהודית  

21.משפ' ברנד – ציפורה ,אברהם, שמעון   .

22.נעמי ודוד מתיתיהו – אירית,ישראל.

23.צביה קורלצ'יק – עמי קורלצ'יק  (גם ה בת דודה של צביה אמא של נירה גרינברג  גרה כאן)

23.צביה ויחזקאל קוזלובסקי – אסתר.

23. אסתר ושלמה  גרינברג – נירה.

23. פרידה ומוניה  פפר – אורי.

24.רבקה ושלמה מתיתיהו – אורה,איתמר.

24. שושנה ודוד בן דוד – רבקה,שמעון,נעמי.

25רחל ויעקב קנדל – יעל,דוד.

26יונה ויעקב זלצברג-- קלמן, דבורה

26.משפ' קליגמן.-יונה ,לוי, יוסי, זיוה

27הזקנים גוטסמן, מרים גוטסמן.

28.אבא ו...  מלין -  דב , רחל, יוסק'ה, יונה

29.גן מרים.

29. שלה ויצחק טוקרדודיק , דני.

30. בלהה וזליג עזריאל קרבצ'יק    – אביבה, מרדכי (מוטקה) ,טליה.

30. הנוקטה של הגפירים:  בשכירות, אצל קרבצ'יק 

31.אלתה ואייזיק יונאי – יעל, חיים.

32.מינדל ויוסף לוינסון – יהונתן,מירוש.  קופ"ח:טיפת חלב,מנורה כחולה, מסז'. (מה שבימינו נקרא פזיוטרפיה...

33. רחל ויעקב בוקסר- ארתור,אברהם, נירה.   (פרק זמן גרו גם משפ' גוטסדינר וילדיהם)

34. שרה ושמואל  רוזנבוים – רחל ,זאביק.     בית המרקחת

35.בית הדואר

36. אסתר ושמואל מרגולין - אורי