מדיניות השימוש בתמונות:  מאת גייזי

 1. בעיקרון  אין לי התנגדות לשימוש שיעשה בתמונותי גם באתר הקרייתים,

 הרי כמעט כל מה שנמצא שם בא ממני או בעריכתי,  אבל  זאת רק בתנאי

  שהדבר יעשה באופן הוגן וללא שקרים והטעיות, ובהסכמתי  אם משתמשים בתמונות

שאני צילמתי    תמונות שנלקחו מאתר פרטי שלי,  נא לציין עובדה זו באופן ברור !

לא יתכן שמצד אחד יש איסור להציג קישורים שלי באתר הקרייתים, ומן הצד

 השני  עושים שם שימוש בתמונות   "שנסחבו" בלי רשות  מן האתר שלי ,

 תמונות שאני צילמתי  תמונות שאחזקתן עולה לי כסף והשימוש בהן ללא אישורי,

הדבר הוא בבחינת גניבה !  תמונות כאלה נמצאות באתר הקרייתים בכנס 1931-1920 ,

וכן בתמונות כנס ילידי 47-43 . רצוי שההגינות  תעשה לא רק בפלקטים מצחיקים ,

של אני מאמין, אלא גם בפועל. זיוף התמונות שלי בחותמת של לייטנר אסורה !

לא לפי הנוהג באתר הקרייתים  שם: "בין אמר לעשה המרחק ת"ק פרסה".    גייזי שביט.