צילומי עמוס מיזרח 43-47:

 http://www.pbase.com/geyzi/amos_mizrach_reunion_gallery&page=all