1.8.08 מאת דני ענבר / מלצר  : להנציח את איש "מקורות" מקרית חיים-עמנואל גולן ז"ל

  

קרית חיים היתה ידועה ועדיין כזאת באיכות תושביה ובעזרה ההדדית שהעניקו בשעתו אדם לרעהו.

הבה ונוכיח זאת שוב !!!

 

היה אדם תושב קרית חיים במרבית שנותיו ובמרבית שנות תרומתו למדינה ושמו עמנואל גולן אשר בין השאר היה ממקימי חברת "מקורות", מנהל חבל הצפון של "מקורות" ובעיקר -

מחנך ומנהל אשר יצק את בסיס התוכן של חברת "מקורות" ועובדיה.

אדם צנוע ואיכותי מעין כמוהו אשר הקים, בין פעילויותיו הרבות והחשובות למדינה, משפחה לתפארת איכותית וצנועה. אני, מתוך שכנות טובה של אז והכרותי את המשפחה, נושא את נס הנצחת אדם נפלא זה.

 

לפני זמן מה ערכה המשפחה בשיתוף חב' "מקורות", טכס ליום הולדתו ה-100 של עמנואל גולן ז"ל אשר נפטר בשנת 1986 באותו טכס הוברר לי שההאתרים "החשובים" של חב' "מקורות" נושאים את שמם של אישים מעברה של החברה.

 

האתר המרכזי של חברת "מקורות" בחוף שמן (חיפה) אינו נושא את שמו של זה או אחר

ואין אתר ראוי יותר מלשאת את שמו של עמנואל גולן ז"ל.

 

שם האתר יהיה  "אתר גולן"איזה שם יפה ורב-משמעות !!! 

 

רבים מעובדי "מקורות" ספגו את תורתו ומיומנויותיו של עמנואל גולן ובנו חברה לתפארת אשר חבה חוב מוסרי זה

לאחד מגדולי וחשובי עובדיה ולמשפחתו.

 

אני פונה לכל מי שיש לו ענין בנושא לפנות להנהלת חב' "מקורות" כי עכשיו זו העת !!!

 (האתר יפונה למקום  אחר לטובת בניית נמל "כרמל")

 

דני ענבר (מלצר)

קרית חיים