25.6.07   על משפחת רחמים מנחל עוז=במוסף עיתון הארץ   .  מגייזי 

 

http://www.humanfactor.co.il/article.phtml?a_id=526&c_id=85   

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=785535&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0