25.3.08   בוקר טוב, דן מרגלית.  מאת יואב לביא

השכמת הבוקר שלי היום הייתה לצלילי קולו של אריה גולן, שסיפר למאזיני יומן קול ישראל על דבריך באכסניה החדשה שלך, שאתה בוודאי בטוח, שאתה ראוי לה, והיא ראויה לך. מי אני, שאערער בעניין הזה את בטחונך?

 

ובכן, היום, ב"ישראל היום", חזר דן מרגלית פעם נוספת על ניסיון השקר שלו לשסות את דעת הקהל בשר המשפטים פרופ' פרידמן. בגֵרה העיתונאית שהעלה, הוא הזהיר, ש"אם יעלה בידי פרידמן להרחיב את ייצוג הפוליטיקאים בוועדה למינוי שופטים", הוא "ימוטט את מערכת המשפט". ראשית, נדמה לי, שגם לו היו האשמות מרגלית נכונות, ספק אם היתה מערכת המשפט מתמוטטת. אבל לא זה העניין כאן. מרגלית חזר ותיאר לפני קוראיו את מזימתו של פרידמן "להרחיב את ייצוג הפוליטיקאים". אלא שהדברים אינם סתם שקר אלא שקר גס. לפי הצעת פרידמן, שהיתה ועודנה בהישג ידו של מרגלית, אמורה הוועדה לבחירת שופטים (ולא "למינוי", כפי שחוזר וכותב דן מרגלית בשבשו את לשון החוק) למנות 11 חברים במקום תשעה. אלא שמספר "הפוליטיקאים" בה יישאר ארבעה. לפי מתמטיקת האחוזים, שהתוודעתי אליה בבית הספר היסודי, שיעור הייצוג של "הפוליטיקאים" דווקא יקטן באופן הזה מ-44.4% ל-36.4%. 

שיעור הקירבה של דברי מרגלית לאמת הוא 0%.

 

ובעניין אחר - זה עתה מלאו שלוש שנים לדברי הלעז שכתב דן מרגלית על חיים רמון, שהעז לומר שיש לבחון את עקרונות מה שהעיתונות אהבה לכנות כהצעת "חוק הג'ובים". רמון תמך בהקמת ועדה, שתציע עקרונות להגבלת כהונתם של בכירים במשרות אמון, כדי למנוע מצבים, שבהם פקידים בולמים את מדיניות הממשלה (זוכרים את ד"ר זליכה?). את עמדתו פרסם והעלה חיים רמון על הכתב במרץ 2005, ואפשר למצוא אותה באתר שלו. אבל דן מרגלית נותר בשלו: "...רמון טובל ושרץ בידו. תומך בחוק, אבל מבקש פסק זמן. לנוח בין נבלה לנבלה, כדי שהציבור יירדם." (21.3.05)

משהוקמה ועדת הפרופ' דורון לעניין כהונת בכירים במשרות אמון, הופיע בפניה רמון ושטח את השקפתו בפירוט רב. כעבור כשנה, משהתמנה לשר המשפטים, דחק בוועדה לסיים את עבודתה. לאחר שחזר לממשלה כמשנה לראש הממשלה, פנה רמון למשנה ליועץ המשפטי לממשלה מייק בלס בבקשה לזרז את הנחת ההמלצות בנושא זה, שהיו על שולחנו. ואכן, לפני ימים אחדים הניח היועץ המשפטי לממשלה את ההמלצות הללו בעניין כהונת בכירים במשרות אמון. באורח פלא, הדברים שהציע רמון לפני שלוש שנים תואמים עד מאוד את המלצות היועץ, כפי שהונחו על שולחן הממשלה. אפילו דן מרגלית, אם יתאמץ ויקרא אותם, יוכל לנסות למצוא את ההבדלים. ספק אם יוכל.

הלו, דן מפיק מרגליות - "רמון טובל ושרץ בידו"?? "נח בין נבלה לנבלה"?? מחכה "שהציבור יירדם"??

 

יש מישהו שחושד בדן מרגלית, שיקום ויתנצל, וינצל את שלל אמצעי התקשורת, שהוא מופיע בהם ומשמיע את "אמיתותיו", כדי לומר "סליחה, עוויתי וטעיתי"??

ישנו מישהו? שיקום!!

חוששני, שאף אחד לא קם.