10.5.08      נילי גולן :  על טומי ז"ל

 

 גייזי שלום,   קראנו בעיון את החומרים ליום הזיכרון. היינו ביום ד' בנחל עוז   וגם אנחנו הרמנו שוב גבה בקשר לטומי ולרועי.

             מצאתי את הסיפור המעניין על גן ילדים ברחוב יעקב טוכמן (טומי)  ברחובות:

                       http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Moreshet/Tkasim/ImBoHazikaron.htm 

    על החוויות מנחל עוז אכתוב בהמשך.

     נילי

 

 

     הערות גייזי :

 שמענו בצער רב לפני ימים ספורים על מותו של דוביק בן ארי, אחיו הצעיר של טומי, היה חבר קיבוץ יטבתה.

 

1.      "הרמת הגבה" שנילי מזכירה מתייחסת לעובדה, שבניגוד למיתוס רועי ,רצח טומי שנעשה בנסיבות דומות לפני כן נשכח מן התודעה

הלאומית. על כך ברשימה קודמת שלי :  http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Nahal-Oz/RoieMitos.htm