22.1.08     אד מורו מצלם בנחל עוז 1956  מאת גייזי

 

אד מורו מבחירי העיתונות והטלביזיה של שנות ה-50 בארה"ב צילם סרט על הסכסוך כאן: בן גוריון מול נאצר,

הסרט צולם בנחל עוז ובעזה, העתק מן החלק שצולם בנחל עוז (בפילם 16 מ"מ) קבלתי מארכיון נחל עוז, עבודה

 רבה הושקעה בהמרת הסרט לפורמט דיגיטלי שניתן יהיה ממנו לערוך  את הסרט עבור האתר, ההעתק  במקור

בעייתי, הן מבחינת   הצילומים והן מבחינת הקול, בעריכה השארתי רק את הראיון עם אורי מרינוב במגדל השמירה

 

http://vimeo.com/35792522    

תודה לדב הרטוב מארכיון נחל עוז שאפשר לי לעשות שימוש בהעתק סרט הקולנוע .       גייזי.

 

 

  תוספות

   ראיון עם חוסין-נאצר-ובן גוריון    

 

         ראיון עם בן גוריון