זאב הירשביין/ עצמון  הלך לעולמו.

היום נודע לי דבר מותו אחרי מחלה ממושכת של זאב [ג'ינג'י] הירשביין  ,  עצמון,    קריתי ותיק.

 זאב היה חברנו בקיבוץ מזרע, עד שפגש את רחל ממשמר העמק, נישא לה ועבר לשם.

בקרית חיים  זאב גר ברחוב הקצר, אשר חיבר בין רחוב ט', לרחוב י'ח.

ההלויה מתקימת עכשיו במשמר העמק.  זכרו לברכה,

   גדעון שדמי